Dr. Doris Wittneben

MVV Energie inovāciju vadītāja

MVV

Uzņēmumā MVV Energie Dorisa galvenokārt nodarbojas ar inovatīviem apsildes risinājumiem. Dorisa ir koordinējusi vairākus inovāciju projektus, jo īpaši tādus, kuros izmantotas degvielas šūnas un koģenerācijas iekārtas dzīvojamajā sektorā. Papildus iegūtajam doktora grādam ķīmijā viņa ir arī eksperte stratēģiskajā vadībā, biznesa administrācijā, kā arī inovāciju un pārmaiņu vadībā. Dorisa vada RealValue demonstrācijas Vācijā, Manheimā, kā ietvaros nodrošina efektīvu darba organizāciju un finanšu vadību uzņēmumā MVV Energie. Papildus tam viņa vada darba paketi WP5 Vācijā.

Frank Wicht

Atjaunīgo energoavotu sistēmu izstrādes elektroinženieris

GDD

Franks ir elektroinženieris atjaunīgo energoavotu sistēmu izstrādē uzņēmumā Glen Dimplex Deutschland. Viņš izstrādā termoakumulācijas sildītājus un tos integrē vadības sistēmā Smart Eco System. Projektā RealValue atbild par apsildes iekārtu instalāciju, nodošanu ekspluatācijā un saziņu ar iekārtu uzstādītājiem.

Ingrid Rempel

Debitoru parādu pārvaldniece un atbildīgā par dotācijas pieteikumiem

GDD

Projektā RealValue Ingrīda atbild par projekta vadības finansēm.

Ingrid.rempel@glendimplex.de

Carsten Thomas

Atjaunīgo energoavotu sistēmu izstrādes vadītājs

GDD

Karstens vada atjaunīgo energoavotu sistēmu izstrādi uzņēmumā Glen Dimplex Deutschland. Viņš atbild par termoakumulācijas sildītāju izstrādi un integrāciju nākotnes viedajos tīklos.

Thomas Hackensellner

Patentēšanas un standartizācijas vadītājs

GDD

Manos uzdevumos ietilpst projekta vadība un ētikas prasību ievērošanas uzraudzība. Es arī darbojos ar līgumu, dokumentu un citas projektam nepieciešamās informācijas sagatavošanu. Atbildu par atbilstošo dokumentu administrēšanu. Veicu arī juridisko novērtēšanu pēc vajadzības. Papildus tam palīdzu tehniskajam departamentam zinātnisku jautājumu risināšanā.

Thomas.hackensellner@glendimplex.de

Jan Breidenbach

Jaunākais portfeļa pārvaldnieks

BEEGY

Jans darbojas uzņēmumā BEEGY portfeļa pārvaldīšanā un optimizācijā kopš 2015. gada septembra pēc tam, kad bija ieguvis maģistra grādu energovadībā un energotehnoloģijās. Studiju laikā viņš jau guva pirmo pieredzi portfeļa pārvaldīšanā prakses laikā uzņēmumā MVV Trading GmbH. Tāpat viņš ilgāk nekā
gadu nodarbojies ar atjaunīgo energoavotu tiešo tirgvedību. Projektā RealValue Jans koncentrējas uz tehnisko aspektu un enerģijas tirgus saiknes pētniecību.

jan.breidenbach@beegy.com

Werner Neumeier

Vecākais produktu vadītājs

BEEGY

Kopš 2015. gada augusta Verners strādā BEEGY kā vecākais produktu vadītājs. Viņš ir apguvis uzņēmējdarbības vadību Ķelnes Universitātē. Pirms darba sākšanas BEEGY Verners 18 gadus darbojies kā vadības konsultants galvenokārt elekomunikācijas un enerģētikas nozarē. Uzņēmumā BEEGY Verners sākotnēji nodarbojās ar B2B risinājumu izstrādi un šobrīd ir atbildīgs par pakalpojumu piedāvājumu siltumapgādes jomā, kas ietver arī termoakumulācijas sildītājus, siltumsūkņus un atbilstošos elektroenerģijas tarifus. Projektā RealValue Verners ir galvenā kontaktpersona un projekta vadītājs uzņēmumā BEEGY.

Werner.Neumeier@beegy.com

Benyam Weldeslasie

Jaunākais inovāciju vadītājs

MVV

Benjams ir jaunākais inovāciju vadītājs uzņēmuma MVV Energie Klientu pieredzes un inovācijas departamentā, kas nodarbojas ar inovatīvu risinājumu ieviešanu. Viņš ir apguvis mašīnbūvi ar specializāciju termodinamikā, jo īpaši siltumpārnesē. Projektā RealValue Benjams risina tehniskus jautājumus kā projektēšanas inženieris un atbild par operatīvajām darbībām projekta vadībā, kā arī par procesu īstenošanu un optimizāciju.

benyam.weldeslasie@mvv.de

Pasākumu kalendārs

27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2