Rowena McCappin

Rowena McCappin ir projekta direktore no Glen Dimplex.

Glen Dimplex Rowena strādā galvenokārt viedo tīklu jomā, tostarp enerģijas akumulācijas un viedās patēriņa vadības jomā. Rowena iesaistīta lobēšanā Eiropas līmenī un ir galveno enerģētikas nozares lobēšanas asociāciju Briselē, ieskaitot Eurelectric un Enerģijas akumulācijas Eiropas asociāciju (EASE), aktīva dalībniece.

Būdama RealValue projekta finanšu direktore, Rowena strādās kā projekta koordinācijas padomes sanāksmju vicepriekšsēdētāja un būs galvenā kontaktpersona visās oficiālajās sarunās starp projekta un konsorcija partneriem un arī Eiropas Komisiju. Viņas pienākums kā projekta vadības līderei ir nodrošināt efektīvu projekta biznesa, finanšu un administratīvo elementu īstenošau.

Ger Finneran

Ger Finneran pievienojās kompānijai Glen Dimplex 2012. gadā pēc studijām ilgtspējīgas enerģētikas nozarē.

Pēc divu gadu darba Glen Dimplex absolventu attīstības programmā Ger šobrīd strādā kā inženieris-projektētājs viedās patēriņa vadības un viedo tīklu tehnoloģiju jomā kompānijā Glen Dimplex R&D Dunleer Co. Louth. Sava darba ietvaros Ger darbojas arī projektā RealValue un atbild par tā tehnisko jautājumu vadību.

Anna Zmuda Trzebiatowska

Anna Zmuda Trzebiatowska ir Glen Dimplex komunikācijas vadītāja kopš 2015. gada jūlija.

Anna ir atbildīga par izplatīšanas un ekspluatācijas aktivitāšu vadību un koordināciju saistībā ar galvenajiem stratēģiskajiem viedās patēriņa vadības projektiem Glen Dimplex grupā, tostarp Eiropas programmas “Apvārsnis 2020” projektā RealValue. Savā pašreizējā amatā viņa ir atbildīga par izplatīšanas plānu ieviešanu un uzraudzību, par iekšējo un ārējo komunikāciju starp projekta partneriem un galvenajām ieinteresētajām personām.

Annai ir vairāk nekā septiņu gadu pieredze ES struktūrfondu programmās, kas attiecas uz starpvalstu un starpreģionu programmām, kā arī pārrobežu programmām Ziemeļīrijā, Īrijā un Skotijā. Annai ir īpaša pieredze ES programmu īstenošanā darbā ar sabiedriskajiem pakalpojumiem un bezpeļņas organizācijām.

Eva Jacques

Eva uzsāka darbu Glen Dimplex 2016. gada februārī kā projekta koordinatore.

Eva organizē ikdienas darbu projekta ietvaros un koordinē saziņu starp visiem projekta partneriem. Viņa nodrošinās visu projekta uzdevumu izpildi noteiktā termiņa un budžeta ietvaros, kā arī projekta finansiālo un administratīvo aspektu efektīvu īstenošanu.
Eva pārzina vairākas valodas un pirms pievienošanās Glen Dimplex strādāja Londonā, Maskavā un Briselē, tai skaitā starptautiskās tirdzniecības un ES lietu jomā.

Jill Campbell

Jill Campbell ir biznesa vadības asistente Glen Dimplex.

Jill ir trešā kursa studente Alsteras Universitātes Biznesa skolā, kur viņa apgūst mārketingu. Viņa pievienojās komandai 2016. gada jūnijā un strādās Glen Dimplex vienu gadu, atgriežoties universitātē 2017. gada septembrī, lai pabeigtu studijas.
Jill nodarbojas ar dažādiem projekta RealValue ikdienas uzdevumiem, tai skaitā ar administratīvo atbalstu, informācijas izplatīšanu, iekšējo komunikāciju un projekta plānu uzraudzību.

Pasākumu kalendārs

31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3