Rowena McCappin

Rowena McCappin ir projekta direktore no Glen Dimplex.

Glen Dimplex Rowena strādā galvenokārt viedo tīklu jomā, tostarp enerģijas akumulācijas un viedās patēriņa vadības jomā. Rowena iesaistīta lobēšanā Eiropas līmenī un ir galveno enerģētikas nozares lobēšanas asociāciju Briselē, ieskaitot Eurelectric un Enerģijas akumulācijas Eiropas asociāciju (EASE), aktīva dalībniece.

Būdama RealValue projekta finanšu direktore, Rowena strādās kā projekta koordinācijas padomes sanāksmju vicepriekšsēdētāja un būs galvenā kontaktpersona visās oficiālajās sarunās starp projekta un konsorcija partneriem un arī Eiropas Komisiju. Viņas pienākums kā projekta vadības līderei ir nodrošināt efektīvu projekta biznesa, finanšu un administratīvo elementu īstenošau.

Ger Finneran

Ger Finneran pievienojās kompānijai Glen Dimplex 2012. gadā pēc studijām ilgtspējīgas enerģētikas nozarē.

Pēc divu gadu darba Glen Dimplex absolventu attīstības programmā Ger šobrīd strādā kā inženieris-projektētājs viedās patēriņa vadības un viedo tīklu tehnoloģiju jomā kompānijā Glen Dimplex R&D Dunleer Co. Louth. Sava darba ietvaros Ger darbojas arī projektā RealValue un atbild par tā tehnisko jautājumu vadību.

Eva Jacques

Eva uzsāka darbu Glen Dimplex 2016. gada februārī kā projekta koordinatore.

Eva organizē ikdienas darbu projekta ietvaros un koordinē saziņu starp visiem projekta partneriem. Viņa nodrošinās visu projekta uzdevumu izpildi noteiktā termiņa un budžeta ietvaros, kā arī projekta finansiālo un administratīvo aspektu efektīvu īstenošanu.
Eva pārzina vairākas valodas un pirms pievienošanās Glen Dimplex strādāja Londonā, Maskavā un Briselē, tai skaitā starptautiskās tirdzniecības un ES lietu jomā.

Pasākumu kalendārs

31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4