Projekts

RealValue uzsākts 2015. gada jūnijā, un tas ir viens no enerģijas akumulācijas tehnoloģiju projektiem Eiropā. Tā budžets ir 15.5 miljoni eiro, no kā 12 miljonus eiro finansē vislielākās Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros.

Kas ir RealValue?

Praktiskas demonstrācijas, iesaistot trīs ES dalībvalstu iedzīvotājus

RealValue uzsākts 2015. gada jūnijā, un tas ir viens no enerģijas akumulācijas tehnoloģiju projektiem Eiropā. Tā budžets ir 15.5 miljoni eiro, no kā 12 miljonus eiro finansē vislielākās Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros.

Projektā tiks īstenotas gan praktiskas demonstrācijas Īrijā, Vācijā un Latvijā, gan inovatīvi modelēšanas paņēmieni, lai uzskatāmi parādītu ieguvumus, ko gūtu visi elektroenerģijas tirgus dalībnieki, mājsaimniecībās un citos objektos izmantojot vietēja mēroga enerģijas uzkrāšanas ierīces ar nelielu jaudu. To darbība tiks optimizēta ES energosistēmu līmenī, izmantojot modernas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Projekts ilgs 36 mēnešus.

 • 0 

  objekti Īrijā, Vācijā un Latvijā

Projekta mērķi

RealValue piedāvās inovatīvus līdzekļus, lai palielinātu atjaunīgo energoavotu izmantošanas iespējas.

Generation
01. Elektroenerģijas ražošana
 • Efektīva saražotās enerģijas nodošana
 • Atjaunīgo energoavotu ieviešana
 • Elektrostaciju uzstādītās jaudas minimizācija
Transmission
02. Pārvade
 • Elektroapgādes kvalitāte
 • Elektroapgādes drošums
 • Sadales tīklu kapitālizmaksas
Wholesale
03. Vairumtirdzniecība
 • Cenas
 • Citi papildpakalpojumi
 • Sistēmas elastīgums
Supply
04. Elektroapgāde
 • Viedā patēriņa vadība
 • Kolektīvie iepirkumi
 • Tarifu pilnveide
Societal
05. Sabiedrība
 • Enerģijas pieejamība
 • Emisiju samazinājums
 • Tirgus attīstība

Mērķis ir uzskatāmi parādīt ieguvumus, ko sniegtu vietēja mēroga nelielas jaudas enerģijas akumulācijas ierīces visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem: elektroenerģijas ražotājiem un tirgotājiem, pārvades sistēmu un sadales sistēmu operatoriem, kā arī mājsaimniecībām un citiem elektroenerģijas lietotājiem.

RealValue konsorcijs

RealValue konsorcijs ir unikāls, jo ietver visus elektroenerģijas piegādes posmu dalībniekus.

Konsorcijā darbojas tādu jomu vadošie pārstāvji kā:

 • rūpniecība;
 • pakalpojumi enerģētikā;
 • elektrotīkli;
 • pētniecība.
RealValue konsorcijs

Katrs partneris nodrošina īpašu pievienoto vērtību konsorcijam.

Sagaidāmie rezultāti

RealValue uzskatāmi parādīs ieguvumus, ko sniedz integrēta vietēja mēroga mazjaudas termoakumulācija tādos elektroenerģijas tirgus un piegādes posmos kā:

 • energosistēmas bilances nodrošināšana;
 • elektrotīklu un elektroapgādes drošums;
 • tīkla pārslodzes pārvaldība vietējā mērogā;
 • lietotāji/mājsaimniecības;
 • jauni ieņēmumu avoti piegādātājiem, tādējādi veicinot efektīvāku tarifu veidošanu un ieguvumus lietotājiem;
 • emisiju samazinājums un atjaunīgo energoavotu plašāka ieviešana;
 • viedā patēriņa vadības ietekme dažādos tirgus apstākļos un veicinoši pasākumi politikas veidotājiem un regulatoriem.

Pasākumu kalendārs

28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31